Radio & Podcast 2020 Albania

Në emër të projektit rajonal; Artivisti Rinor për Ndryshim (YAC), organizatë e UAW, në partneritet me organizatën Open Mind Spectrum Albania (OMSA), së bashku me organizatën Hollandeze Stichting Art.1, organizuan një trajnim 4 ditor rreth Radio & Podcast.

Trajnimi u zhvillua Online per shkak të situates së krijuar nga pandemia.

Qëllimi i trajnimit ishte trajnimi i të rinjve në Radio & Podcast (për të treguar histori dhe raportim). Punëtoritë u trajnuan për të rinjtë për sa i përket Radio & Podcast – fuqia e tregimit, strukturat narrative, teknikat e redaktimit, intervistat, si të angazhohen audiencat, etj.

Trajnimi u drejtua nga dy ekspertë nga Hollanda, Znj. Lotte van Gaalen dhe Znj. Lara Nuberg. Metodologjia e përdorur ishte që të rinjtë të fitonin  aftësi që do të përdoren në situata të ndryshme, duke kontribuar në kompetencat e trajnimit.

Gjithashtu, personat që duan të mësojnë se si të bëhen trajnerë në këtë fushë dhe t’i trajnojnë ata në hapësirën që ne kemi krijuar janë trajnuar.

Ky ishte një cikël trajnimesh që sapo ka filluar dhe do të jetë në tema të ndryshme që përqendrohen në promovimin e të drejtave të njeriut, barazinë gjinore, të drejtat e njerëzve LGBTI përmes artit.

 

Reportere:

Lora Arbana

Human Rights Advocate

UAW

 

 

Leave a Replay

Exited about the project!? Share it with friends so we can keep developing!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Recent QFD's

Recent blog posts

Recent trainings

Newsletter